Tietopankki

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n tietopankkiin

Toiminta-alueet, strategiat ja varautuminen

Kuhmon VesiEnergia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet löytyvät Kuhmon kaupungin karttapalvelusta.

Kaukolämpöverkostoa on keskustaajaman alueella.

Kaukolämpöstrategia

Varautuminen häiriötilanteiden varalta

Esitteet

Etäluettavat mittarit!

 

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI

Yhdyskuntien vesihuollosta on koottu tietoja systemaattisesti 1960-luvulta lähtien. Tietojen koonti järjestyi laitoksille tehdyillä kyselyillä aina 1990-luvulle saakka, jonka jälkeen tietoa on koottu erilaisiin tietojärjestelmiin. Vuodesta 2016 lähtien on käytössä ollut Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI).

VEETI järjestelmän tilastot

VESI.FI

Suomen tarkinta ja ajantasaisinta vesitietoa.
Vesihuollon teemasivusto
Ajankohtaisia vesikuulumisia
Tietoa vedestä ja vesistöistä
Kuhmon VesiEnergia Oy:n tunnusluvut

Vesi.fi on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita.
Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.