Vesihuolto

Tervetuloa vesihuollon sivulle

Toimitamme asiakkaillemme hyvälaatuista talousvettä. Toiminta-alueitamme on Kuhmon keskustan ja sen lievealueiden lisäksi Lentiirassa, Koskenmäellä, Nivalla ja Vartiuksessa.

Vastaanotamme jätevesiä Kuhmon keskustan ja sen lievealueiden lisäksi Vartiuksessa. Jätevedet käsitellään jätevedenpuhdistamoissa ympäristöluvan mukaisesti.

Toimintamme tavoite on tuottaa laadukkaita palveluita järkevin kustannuksin.

 

Vesi.fi  –  vesihuollon teemasivusto 
Vesi.fi -sivusto on vesiaiheisen tutkitun tiedon lähde, joka palvelee sekä kansalaisia että eri alojen asiantuntijoita.
Tietosisällön sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.

Häiriötiedote

Asukkaat voivat tilata ilman rekisteröitymistä oman kiinteistön tai taloyhtiön vedenjakelua koskevat häiriötiedotteet vedentoimituksen häiriöistä tai suunnitelluista toimituskatkoista. Tiedotteet voi tilata tulemaan matkapuhelimeen ja/tai sähköpostiin. Palvelu on maksuton. Palvelutiedotteen tilauksen voi peruuttaa sähköisessä asiointipalvelussa.

Mittarilukema

Vesimittarilukeman voi ilmoittaa sähköisessä palvelussamme luotettavasti myös ilman erillistä kirjautumista tai rekisteröitymistä. Palveluun tunnistaudutaan mittarinumeron ja kulutuspisteen tunnuksen perusteella, jotka löytyvät laskulta tai kerran vuodessa lähetetystä mittarinluentalomakkeesta.

Omistajanvaihto

Kiinteistön omistajan vaihtuessa on vesilaskutukseen ilmoitettava uuden omistajan tiedot ja vesimittarilukema päivältä, josta alkaen vesilaskutus siirretään uudelle omistajalle. Ilmoituksen perusteella Kuhmon VesiEnergia Oy tekee kiinteistölle uuden liittymis- ja käyttösopimuksen, joka lähetetään uudelle omistajalle allekirjoitettavaksi.

Oneline -palvelu

Online -palvelussa Kuhmon VesiEnergia Oy:n sopimussuhteessa oleva palveluun rekisteröitynyt asiakas voi antaa vesimittarilukemansa ja seurata omaa vedenkulutustaan. Palvelussa voi myös tarkastaa ja muuttaa omia yhteystietoja sekä selailla aikaisempia laskuja.

Häiriötilannekartta

Häiriötilanne kartassa näkyvät alueet, joille on tulossa vedenjakeluun katkoja.

Hinnasto

Hinnastot löytyvät tietopankki sivustolta.

SAKOKAIVOJEN TYHJENNYS

Viemäriverkostoon liittyneen kiinteistön tontilla voi sijaita sakokaivo, joka vaatii vuosittain tapahtuvan tyhjennyksen. Sakokaivo voi olla myös ohitettu (kaivon läpi kulkee putkisto), jolloin tyhjennystä ei tarvita. Sakokaivon tyhjennyksestä aiheutuvat kustannukset sisältyvät jätevesimaksuun, mutta tyhjennyksen tilaaminen on kiinteistönomistajan vastuulla. Kuhmon VesiEnergia Oy on sopinut sakokaivojen tyhjennykset tehtäväksi Kainuun Jäteyhtymä Oy:n toimesta. Tyhjennyksen tilaaminen tehdään soittamalla puh. 044 2940 900.

ETÄMITTAREIDEN SEURANTA

Etäluettavien mittareiden asiakasporttaali, jonka kautta voi seurata kiinteistön vedenkulutusta ja asettaa mahdollisia vesimittarin lähettämiä hälytyksiä varten sähköpostiosoitteen.
Asiakasporttaali kytkeytyy automaattisesti päälle noin kahden viikon kuluttua mittarin asennuksesta.

Uudet vesihuoltoliittymät

Vesihuoltoverkostoon liittymisellä tarkoitetaan kiinteistön liittämistä vesihuoltolain (119/2011) mukaisesti Kuhmon VesiEnergia Oy:n vesijohtoon ja/tai jätevesiviemäriin.
Uuden kiinteistön mahdollisuudesta liittyä verkostoon on sovittava hyvissä ajoin ennen rakennushankkeen käynnistymistä.
Kiinteistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon sekä vesihuoltopalveluiden käyttämisestä sovitaan liittymis- ja käyttösopimuksella. Uudiskohteille sopimus tehdään, kun hankkeelle on myönnetty rakennuslupa.