Ajankohtaista

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n ajankohtaisiin tiedotettaviin asioihin

Kaukolämmön jakelussa katkos Kontiokatu 14-31 ja Kainuuntie 92, 94 ja 96 alueella 12.8.2022 klo 9.00 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Kontiokatu 14-31 ja Kainuuntie 92, 94 ja 96 alueella 12.8.2022 klo 9.00 alkaen, akuutin korjaustyön vuoksi.
Arvioitu katkoksen kesto noin 4 tuntia.
Lisätietoja 044 7255265.

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kaukolämpöstrategia on hyväksytty

Kaukolämpöstrategia

Kaukolämpöstrategia on laadittu yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon VesiEnergia Oy:n johdon kesken ja se on hyväksytty Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokouksessa 20.6.2022.

Kaukolämpöliiketoiminnan tavoitteena on palveluun tyytyväinen asiakas.

Visio tulevaisuudelle:
Suunnittelemattomat lämmöntoimituksen keskeytykset 0 kpl vuodessa.
Arviolaskutuksesta luopuminen – todellisen kulutuksen mukaan ympäri vuoden.
Kaukolämpöenergian kulutuksen seuranta verkkopalveluksi.
Korjausinvestointeja toteutetaan poistojen suhteessa.
Uusien liittymien rakentaminen on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa.

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta, joka värjää kaukolämpöveden vihreäksi.

Käytetty väriaine on myrkytön, terveydelle vaaraton, eikä aiheuta ympäristölle vahinkoa.

Värjätyn veden avulla verkoston kunnossapito helpottuu ja vuodot voidaan havaita jo aikaisessa vaiheessa. Värillinen kaukolämpövesi auttaa myös kaukolämpöasiakkaita huomaamaan siirrinviat helposti ja nopeasti.

Mikäli havaitsette kiinteistönne lämpimän käyttöveden muuttuvan vihreäksi, on kiinteistönne lämmönjakokeskuksen käyttöveden siirrin mennyt rikki.

Ilmoittakaa vuodosta heti Kuhmon VesiEnergia Oy:lle (Tommi Piirainen 044 7255265, päivystys 044 7105000), huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle jotta epäkuntoiset laitteet saadaan korjattua nopeasti.

Korjaustöitä suorittavat hyväksytyt LVI-urakoitsijat.

Kaukolämpöveden väriaine on vaaratonta, mutta veden värjäytyminen on merkki siitä, että järjestelmässä on vuoto ja kaukolämpövettä on päässyt lämpimän käyttöveden joukkoon. Siirtimen vuototilanteessa lämpimän käyttöveden käyttöä talousvetenä tulee välttää, peseytymiseen sitä voidaan kuitenkin käyttää.

Muistattehan, että talous- ja juomavesi on aina kylmää käyttövettä!

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kuhmon VesiEnergia Oy vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittarit etäluettaviksi 3 vuoden kuluessa

Kuhmon VesiEnergia Oy on alkanut vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittareita etäluettaviksi mittareiksi. Lähes kaikki mittarit niin keskustassa kuin haja-asutusalueella vaihdetaan noin kolmen vuoden aikana. Ensin vaihdetaan yli 10 vuotta vanhat mittarit ja sen jälkeen kaikki uudemmat. Kaukolämpömittari pyritään vaihtamaan kiinteistössä samanaikaisesti vesimittarin kanssa.

Etäluettavat mittarit helpottavat niin Kuhmon VesiEnergian kuin sen asiakkaiden arkea, kun mittaritiedot kulkevat digitaalisesti kulutuspaikasta yhtiölle ja edelleen laskutukseen.

Vaihdettavia vesimittareita on noin 2000 kpl ja kaukolämpömittareita noin 650 kpl.

Etäluettavien mittareiden tietojen siirrossa käytetään Digitan langatonta LoRaWAN-verkkoa. Digita on parantanut LoRaWAN-verkkon verkon kuuluvuutta kuluvan talven aikana Kuhmon alueella ja oletus on että myös haja-asutusalueen mittarit saadaan etäluennan piiriin.

Etäluettava mittari tuo myös kuluttajille hyötyjä. Etäluettavista mittareista ei enää jatkossa lähetetä vuosittaista mittarilukeman ilmoituskorttia vaan laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Mittarin mittaustekniikka perustuu erittäin tarkkaan ultraäänimittauksen ja mittari sisältää etäluennan lisäksi edistyneet hälytystoiminnot. Hälytykset mahdollisista vaara- ja vikatilanteista näkyy mittarin näytöltä. Mittari ei vaadi kiinteistöltä sähköä vaan on paristokäyttöinen ja paristojen kesto on jopa 16v.

Etäluettaviin mittareihin liittyy myös internet verkossa oleva asiakasporttaali, jonka kautta kiinteistö voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mittarin mahdollisia hälytyksiä. Asiakasporttaalin kautta on mahdollista asettaa mittarin lähettämiä hälytyksiä varten sähköpostiosoite.

Hälytysten avulla kiinteistöissä voidaan havaita pienetkin kulutusta lisäävät vuodot, esim. vessanpöntön vuoto, joka voi olla vuositasolla merkittävästikin kulutusta lisäävä.

Etäluettava mittari ei poista kiinteistön omistajan vastuuta seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan (mahdolliset vuodot) tai vastuuta kiinteistön lvi-laitteiston kunnosta. Kiinteistönomistajan voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mahdollisia mittarin hälytyksiä joko mittarin näytöltä tai asiakasporttaalin kautta.

Toimintatapa vaihtotyössä on että mittareita vaihdetaan kaduittain ja tällä hetkellä vaihdossa ovat vanhemmat kuin 2010 asennetut mittarit. Kiinteistölle lähetetään vesihuollon asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon viesti noin 1-2 vrk ennen asentajien saapumista kiinteistölle. Viestissä kerrotaan kiinteistön vesimittarin (ja lämpömittarin) olevan vaihdossa ja päivämäärä jolloin alueella tehdään vaihtoja. Viestissä kerrotaan myös että jos talonväkeä ei ole paikalla asentaja jättää yhteydenottopyynnön postilaatikkoon.
Viestin lähettää Kuhmon VesiEnergia Oy normaalista matkapuhelinnumerosta ja siihen voi vastata tai soittaa mikäli on kysyttävää vaihtotyöhön liittyen tai haluaa sopia vaihtotyölle ajankohdan.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n asentajat suorittavat pelkästään mittarinvaihdon. Mittarin molemmin puolin olevat venttiilit kuuluvat kiinteistön lvi-laitteisiin. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 15 -30 min ja sitä helpottaa mikäli mittarin ympäristöstä poistetaan etukäteen vaihtotyötä haittaavat irtokalusteet.

Mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistölle jätetään asiakastiedote jossa kerrotaan etäluettavasta mittarista sekä ohjeistetaan asiakasporttaalin käyttöön. Lisäksi pyydetään asiakasta tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa mittarinvaihdon jälkeisen vuotovahinkoriskin välttämiseksi, sekä kerrotaan vikailmoitusnumero 044 710 5000

 

Lisätietoja
Minna Jokelainen, Kuhmon VesiEnergia Oy
puh. 044 725 5260
minna.jokelainen@kuhmo.fi

 

Vesihuollon ja kaukolämmön hinnat 2022

Kuhmon VesiEnergia Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.12.2021  vesihuollon ja kaukolämmön hintojen korotukset vuodelle 2022.
Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Hinnastot ja palvelumaksuhinnastot löytyvät Kuhmon VesiEnergian verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Vesi- ja jätevesimaksuja korotetaan siten että keskimääräinen korotus on noin 5,2 %.
Kaukolämmön hintojen korotus on 2 %.

Hintojen korotuksilla yhtiö valmistautuu toteuttamaan tulevina vuosina tehtäviä välttämättömiä investointeja esim. jätevedenpuhdistamon ja kaukolämpöverkon saneerauksia sekä siirtymään etäluettaviin vesi- ja lämpömittareihin.

Esimerkki:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 756,24 € vuonna 2022 sisältäen sekä käyttö- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2021 maksuihin, omakotitaloasiakkaalla kustannukset nousevat noin 40 €/vuosi (3,3 €/kk). Kuhmon VesiEnergia Oy:n perimät vesihuollon maksut ovat Suomen kaikkien vesihuoltolaitosten keskiarvotasoa.

Yhteyshenkilöt:
Eija Jansson, toimitusjohtaja, p. 044 725 5223
Minna Jokelainen, operatiivinen johtaja, p. 044 725 5260