Ajankohtaista

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n ajankohtaisiin tiedotettaviin asioihin

Vedenjakelussa katkos Teerenpolku 3-16 ja Sudenpolku 16 alueella la 20.5.2023 klo 10.30 alkaen

Vedenjakelussa katkos Teerenpolku 3-16 ja Sudenpolku 16 alueella lauantaina 20.5.2023 klo 10.30 alkaen, äkillisen verkoston korjaustyön vuoksi.
Katkoksen arvioitu kesto 3-5 tuntia.
Lisätietoja 044 7255265.

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi//Outages/OutageReport

Tiedote vesi- ja kaukolämpömittareiden vaihtotyöstä

Vesi- ja kaukolämpömittareiden luku on tuttua asiaa varsinkin omakotitaloissa asuville. Tähän asti sen on tehnyt asukas tai huoltomies itse, yleensä kerran vuodessa. Uusi tekniikka romuttaa vanhan käytännön niin, että jatkossa mittarit voidaan lukea automaattisesti etäluentana.

Kuhmon VesiEnergia Oy on käynnistänyt vuoden 2022 alussa mittarihankkeen jossa on tarkoitus vaihtaa lähes kaikki vesi- ja kaukolämpömittarit etäluettaviksi noin kolmen vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä on vaihdettu vesimittareista noin 40 % ja kaukolämpömittareista 30 % mittarikannasta.

Mittarin vaihdon jälkeen laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Tämä korvaa arviolaskut ja kerran vuodessa lähetettävän tasauslaskun. Kun vedestä ja kaukolämpöenergiasta maksetaan todelliseen kulutukseen perustuen, se mahdollistaa entistä paremmin oman veden- ja kaukolämmön kulutuksen seurannan ja kannustaa säästämään energiaa.

Etäluettavan mittarin vaihto on asiakkaalle ilmainen ja laskutus säilyy voimassa olevien hinnastojen mukaisena, lisäksi laskutusjakso (12, 4 tai 1 laskua/vuosi) säilyy nykyisenä ellei asiakas itse halua sitä muuttaa.

Ensimmäinen lasku uudella mittarilla voi kuitenkin aiheuttaa ikävän yllätyksen ennen kaikkea kaukolämpölaskutus asiakkaalle normaalia suuremman kaukolämpölaskun muodossa, kun vanhan mittarin tasauslasku muodostuu kevättalvella ja alkuvuosi on laskutettu arviokulutuksen mukaan. Näissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä VesiEnergian laskutukseen, mikäli haluaa sopia maksuaikaa laskulle.

Mittareiden vaihtoa tehdään Kuhmon VesiEnergian henkilöstön toimesta lähinnä talviaikaan kun muiden töiden osalta on hiljaisempaa. Parhaillaan on alkamassa kevään/kesän investoinnit ja kesällä lomaillaan itse kukin vuorollaan niin mittareiden vaihtotoiminta hiljenee muttei pysähdy kokonaan.

Asiakas voi seurata oman etämittarinsa kulutustietoja asiakasportaalista osoitteesta:
https://wmd.wrm-systems.fi/kuhmonvesienergia

Lisäksi https://kuhmonvesienergia.fi verkkosivuilta löytyy tietoa ja linkkejä muista palveluistamme.

 

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta, joka värjää kaukolämpöveden vihreäksi

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta, joka värjää kaukolämpöveden vihreäksi. Käytetty väriaine on myrkytön, terveydelle vaaraton, eikä aiheuta ympäristölle vahinkoa.
Värjätyn veden avulla verkoston kunnossapito helpottuu ja vuodot voidaan havaita jo aikaisessa vaiheessa. Värillinen kaukolämpövesi auttaa myös kaukolämpöasiakkaita huomaamaan siirrinviat helposti ja nopeasti.
Mikäli havaitsette kiinteistönne lämpimän käyttöveden muuttuvan vihreäksi, on kiinteistön- ne lämmönjakokeskuksen käyttöveden siirrin mennyt rikki. Ilmoittakaa vuodosta heti Kuhmon VesiEnergia Oy:lle (Tommi Piirainen 044 7255265, päivystys 044 7105000), huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle jotta epäkuntoiset laitteet saadaan korjattua nopeasti.
Korjaustöitä suorittavat hyväksytyt LVI-urakoitsijat.
Kaukolämpöveden väriaine on vaaratonta, mutta veden värjäytyminen on merkki siitä, että järjestelmässä on vuoto ja kaukolämpövettä on päässyt lämpimän käyttöveden joukkoon. Siirtimen vuototilanteessa lämpimän käyttöveden käyttöä talousvetenä tulee välttää, peseytymiseen sitä voidaan kuitenkin käyttää.
Muistattehan, että talous- ja juomavesi on aina kylmää käyttövettä!

Minna Jokelaisesta Kuhmon VesiEnergia Oy:n toimitusjohtaja

Minna Jokelainen aloittaa Kuhmon VesiEnergian toimitusjohtajana 1.1.2023 alkaen. Jokelainen on toiminut yhtiön operatiivisena johtajana 1.1.2021 alkaen. Tuolloin Kuhmon kaupungin vesiliiketoiminta siirrettiin osaksi Kuhmon Lämpöenergian toimintaa ja yhtiön nimi muutettiin Kuhmon VesiEnergia Oy:si.

Minna Jokelaisella on kattava substanssiosaaminen yhtiön vesi- ja lämpöliiketoiminnasta. Ennen vesiliiketoiminnan yhtiöittämistä Jokelainen toimi Kuhmon kaupungin palveluksessa vuosina 1996 – 2020, viimeisin tehtävänimike oli kunnallistekninen rakennusmestari.

Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Eija Jansson jatkaa yhtiössä asiantuntijana tulevaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 saakka jaa jää tämän jälkeen eläkkeelle.

Lisätietoja antavat:
Seija Lukkarinen, hallituksen puheenjohtaja, puh. 044 259 9680
Eija Jansson, toimitusjohtaja, puh. 044 725 5223

Kuhmon VesiEnergia Oy:n hinnat muuttuvat 1.1.2023 alkaen

Kuhmon VesiEnergia Oy:n vesihuollon ja kaukolämmön jakelun ylläpidon kustannukset nousevat merkittävästi vuonna 2023. Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa ikääntyneen jätevedenpuhdistamon saneeraamiseen vaadittavat investoinnit, etäluettaviin vesi- ja kaukolämpömittareihin siirtyminen, energiakustannusten nousu, inflaatio ja maailmanpoliittinen tilanne.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus käsittää meneillään olevan hallirakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Veden ja kaukolämmön hinnastot, sekä palvelumaksuhinnastot löytyvät Kuhmon VesiEnergia Oy:n verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Vesi- ja jätevesimaksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 15 %
– lietteidenkäsittelyn maksut + 15 %

Kaukolämpöenergian maksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 8 %

Esimerkkejä:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 866,58 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 119,70 €/vuosi (10 €/kk)

Vuotuiset kaukolämpömaksut omakotitalolle, joka käyttää lämmitysenergiaa 12 MWh/vuosi, tulevat olemaan 1125,79 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 88,41 €/vuosi (7,4 €/kk)

Yhteyshenkilöt:
Minna Jokelainen, operatiivinen johtaja, p. 044 725 5260
Eija Jansson, toimitusjohtaja, p. 044 725 5223

Kuhmon VesiEnergia Oy on aloittanut merkittävän jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen.

Kuhmon VesiEnergia Oy on aloittanut merkittävän jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen.

Pääurakoitsijana toimii Sakela Rakennus Oy.

Rakennushanke työllistää myös monia aliurakoitsijoita, kuten Huokem Oy (purku-urakka), Oulapelti Oy (LVI-urakka), terästoimitukset ja -asennukset (WasaSteel Oy), Katman Oy (vesikatto) ja Kuhmon Rakennuspojat Oy (konetyöt), lisäksi Kuhmon Sähkö Oy on tehnyt rakennuttajan toimesta sähköpurkutöitä.

Saneeraus sisältää meneillään olevan puhdistamorakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Puhdistamorakennusta on saneerattu menneinä vuosina ainoastaan siten että kattohuovat on uusittu vanhan katteen päälle vuonna 2009. Rakennusta on laajennettu sakokaivolietteen vastaanottolaitteistoa varten vuonna 2012 ja samassa yhteydessä on uusittu lietteenkuivauslaitteisto. Kuivatun lietteen varastointi on saneerattu vuonna 2015. Prosessiautomaatio on toteutettu vuonna 1995, jonka jälkeen sitä on päivitetty vuosina 2005 ja 2019.

Kuntoselvitysten perusteella puhdistamo on rakenteellisesti ja sähkö- ja LVI-tekniikaltaan sekä koneiston osalta perusteellisen saneerauksen tarpeessa.

Puhdistamorakennuksen heikentynyt kunto on aiheuttanut haittaa myös rakennuksessa työskentelevälle käyttöhenkilökunnalle (esim. puutteellinen ilmanvaihto, ahtaat työtilat ja vanhentunut sähkö- ja automaatiotekniikka) .

Saneeraushankkeessa valmistuva puhdistamon uusi teräsrakenteinen hallirakennus tuo tiloihin lisää korkeutta ja tilojen väljyyttä saadaan lisää mm. uuteen laajennusosaan sijoitettavilla koneilla. Rakennuksen ilmanvaihto ja hajuhaitat saadaan hallintaan uusien LVI-laitteiden ansiosta. Lämmitysjärjestelmän muuttaminen kaukolämmölle tuo säästöjä energiakuluihin. Lisäksi valvomo- ja sosiaalitiloja uudistetaan nykyaikaiseksi.

Nyt käynnistyneen saneeraushankkeen jälkeen puhdistamon käyttöikä tulisi olemaan noin 30…40 vuotta, ennen seuraavaa suurempaa saneerausta. Puhdistamorakennuksen rakennusmateriaalien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Rakennustöiden tilanne viikolla 45:
– jätevesialtaat on suojattu vanerilevyillä
– sisäseinät on purettu asbestipurkuna
– hallitilan katto, ulkoseinät ja kalkkisiilo on purettu
– kattovesien viemäröinnit ja perusmuurin täytöt on rakennettu
– laajennusosan pohjalaatta on valettu
– piha-alueen alueputkistot on rakennettu

Tulossa lähiaikoina:
– teräsrakenneasennukset
– seinäpeltien asennukset
– sähköurakkakilpailutus

 

Vesi- ja kaukolämpömittarit vaihtotyö etäluettaviksi mittareiksi jatkuu kesätauon jälkeen

Kuhmon VesiEnergia Oy on alkanut vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittareita etäluettaviksi mittareiksi talvella/keväällä 2022. Kesätauon jälkeen vaihtotyö käynnistetään uudelleen 1.11.2022 alkaen.

Vaihdettavia vesimittareita on noin 2000 kpl ja kaukolämpömittareita noin 650 kpl.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan noin 1/5 vesimittareista on vaihdettu etäluettaviksi LoRaWAN-verkkon kautta ja lisäksi n. 90 mittaria on luettavissa etänä toisenlaisen järjestelmän kautta. Lämpömittareista on vaihdettu noin 1/6.

Etäluettava mittari tuo myös kuluttajille hyötyjä. Etäluettavista mittareista ei enää jatkossa lähetetä vuosittaista mittarilukeman ilmoituskorttia vaan laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Mittarin mittaustekniikka perustuu erittäin tarkkaan ultraäänimittauksen ja mittari sisältää etäluennan lisäksi edistyneet hälytystoiminnot. Hälytykset mahdollisista vaara- ja vikatilanteista näkyy mittarin näytöltä. Mittari ei vaadi kiinteistöltä sähköä vaan on paristokäyttöinen ja paristojen kesto on jopa 16v.

Etäluettaviin mittareihin liittyy myös internet verkossa oleva asiakasportaali, jonka kautta kiinteistö voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mittarin mahdollisia hälytyksiä. Asiakasportaalin kautta on mahdollista asettaa mittarin lähettämiä hälytyksiä varten sähköpostiosoite.

Hälytysten avulla kiinteistöissä voidaan havaita pienetkin kulutusta lisäävät vuodot, esim. vessanpöntön vuoto, joka voi olla vuositasolla merkittävästikin kulutusta lisäävä.

Etäluettava mittari ei poista kiinteistön omistajan vastuuta seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan (mahdolliset vuodot) tai vastuuta kiinteistön lvi-laitteiston kunnosta. Kiinteistönomistajan voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mahdollisia mittarin hälytyksiä joko mittarin näytöltä tai asiakasportaalin kautta.

Toimintatapa vaihtotyössä on että mittareita vaihdetaan kaduittain ja tällä hetkellä vaihdossa ovat vanhemmat kuin 2010 asennetut mittarit. Kiinteistölle lähetetään vesihuollon asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon viesti noin 1-2 vrk ennen asentajien saapumista kiinteistölle. Viestissä kerrotaan kiinteistön vesimittarin (ja lämpömittarin) olevan vaihdossa ja päivämäärä jolloin alueella tehdään vaihtoja. Viestissä kerrotaan myös että jos talonväkeä ei ole paikalla asentaja jättää yhteydenottopyynnön postilaatikkoon.
Viestin lähettää Kuhmon VesiEnergia Oy normaalista matkapuhelinnumerosta ja siihen voi vastata tai soittaa mikäli on kysyttävää vaihtotyöhön liittyen tai haluaa sopia vaihtotyölle ajankohdan.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n asentajat suorittavat pelkästään mittarinvaihdon. Mittarin molemmin puolin olevat venttiilit kuuluvat kiinteistön lvi-laitteisiin. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 15 -30 min ja sitä helpottaa mikäli mittarin ympäristöstä poistetaan etukäteen vaihtotyötä haittaavat irtokalusteet.

Mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistölle jätetään asiakastiedote jossa kerrotaan etäluettavasta mittarista sekä ohjeistetaan asiakasportaalin käyttöön. Lisäksi pyydetään asiakasta tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa mittarinvaihdon jälkeisen vuotovahinkoriskin välttämiseksi, sekä kerrotaan vikailmoitusnumero 044 710 5000

Lisätietoja
Minna Jokelainen, Kuhmon VesiEnergia Oy
puh. 044 725 5260
minna.jokelainen@kuhmo.fi

 

Tervatien vesipiste ja kemsa-tyhjennys ei ole käytössä enää tänä syksynä

Tervatien vesipiste ja kemsa-tyhjennys ei ole käytössä enää tänä syksynä eikä tulevana talvena rakennustyömaan vuoksi.
Vesipisteen korvaava sijainti tiedotetaan myöhemmin.

Kaukolämpöverkkoa ei laajenneta Sormulan alueelle

Kuhmon VesiEnergia Oy:n teettämän selvityksen mukaan kaukolämpöverkon laajentaminen Sormulan alueelle ei täytä yhtiön Kaukolämpöstrategiassa määriteltyjä ehtoja, joten kaukolämpöverkon laajentamista alueelle ei toteuteta.

Stratgian mukaisesti uuden rakennettavan alueen toteutusmahdollisuus ja maankäytön luvituksen onnistuminen tarkastellaan aina erillisenä kokonaisuutena, johon haetaan tapauskohtaisesti teknistaloudellisesti paras ja järkevin ratkaisu.

Uusien liittymien ja rakennettavien alueiden toteutusta tarkastellaan kannattavuuslaskennalla saatavan liiketaloudellisen tuloksen kautta siten, että takaisinmaksuajan ollessa alle 15 vuotta investointi on mahdollista toteuttaa. Sormulan alueelle tehtävän kaukolämpöverkoston laajentamisen takaisinmaksuaika olisi 24 vuotta, vaikka hankkeessa saavutettaisiin 100 prosenttinen liittymistiheys kaikista alueen keskuslämmityskiinteistöistä.

Kaukolämpöstrategia on laadittu yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon VesiEnergia Oy:n johdon kesken, ja se on hyväksytty Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokouksessa 20.6.2022. Päätöksen uusien alueiden rakentamisesta ja investoinneista tekee Kuhmon VesiEnergia Oy:n hallitus.

Avustuksia ja neuvontaa pientalojen perusparannuksiin ja lämmitysjärjestelmien vaihtoon

Pientalojen lämmitysmuodon vaihtaminen uusiutuvia energialähteitä hyödyntäväksi on usein taloudellisesti perusteltua. Öljylämmityksestä pois siirtyminen pienentää samalla merkittävästi pientalon päästöjä. Pientalojen omistajia tuetaan energiatehokkuuden parantamisessa ja lämmitysjärjestelmän saneeraushankkeissa kolmella vaihtoehtoisella tuella:

  1. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) energia-avustus asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin. Lisätietoja osoitteessa:  https://www.ara.fi/fi-FI/Lainat_ja_avustukset/Energiaavustus
  2. Valtionavustus ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen uusiutuvilla lämmitysmuodoilla. Lisätietoja osoitteessa:  https://www.ely-keskus.fi/oljylammityksen-vaihtajalle
  3. Verotuksen kotitalousvähennys: öljylämmityksestä luopumisessa maksimituki 3 500 €/hlö, muissa asunnon perusparannus- ja kunnostustöissä 2 250 €/hlö. Lisätietoja osoitteessa:  https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/kotitalousvahennys/

Yhteen remonttiin voi saada vain yhdenlaista tukea. Koska tukien ehdoissa on eroja, ennen tuen hakemista kannattaa selvittää eri tukien sopivuus ja määrä oman kiinteistön kohdalla.

Monipuolista energianeuvontaa, myös lämmitysmuodoista ja niiden vaihtamisesta löytyy Motivan sivuilta osoitteessa:  https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen

Lisätietoja avustuksista, niiden perusteista ja hakemisesta saa Kuhmon kaupungin energianeuvoja Visa Veijolalta, 040 759 7449 tai visa.veijola@kuhmo.fi

 

Kaukolämpöstrategia on hyväksytty

Kaukolämpöstrategia

Kaukolämpöstrategia on laadittu yhteistyössä Kuhmon kaupungin ja Kuhmon VesiEnergia Oy:n johdon kesken ja se on hyväksytty Kuhmon VesiEnergia Oy:n yhtiökokouksessa 20.6.2022.

Kaukolämpöliiketoiminnan tavoitteena on palveluun tyytyväinen asiakas.

Visio tulevaisuudelle:
Suunnittelemattomat lämmöntoimituksen keskeytykset 0 kpl vuodessa.
Arviolaskutuksesta luopuminen – todellisen kulutuksen mukaan ympäri vuoden.
Kaukolämpöenergian kulutuksen seuranta verkkopalveluksi.
Korjausinvestointeja toteutetaan poistojen suhteessa.
Uusien liittymien rakentaminen on oltava liiketaloudellisesti kannattavaa.

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta, joka värjää kaukolämpöveden vihreäksi.

Käytetty väriaine on myrkytön, terveydelle vaaraton, eikä aiheuta ympäristölle vahinkoa.

Värjätyn veden avulla verkoston kunnossapito helpottuu ja vuodot voidaan havaita jo aikaisessa vaiheessa. Värillinen kaukolämpövesi auttaa myös kaukolämpöasiakkaita huomaamaan siirrinviat helposti ja nopeasti.

Mikäli havaitsette kiinteistönne lämpimän käyttöveden muuttuvan vihreäksi, on kiinteistönne lämmönjakokeskuksen käyttöveden siirrin mennyt rikki.

Ilmoittakaa vuodosta heti Kuhmon VesiEnergia Oy:lle (Tommi Piirainen 044 7255265, päivystys 044 7105000), huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle jotta epäkuntoiset laitteet saadaan korjattua nopeasti.

Korjaustöitä suorittavat hyväksytyt LVI-urakoitsijat.

Kaukolämpöveden väriaine on vaaratonta, mutta veden värjäytyminen on merkki siitä, että järjestelmässä on vuoto ja kaukolämpövettä on päässyt lämpimän käyttöveden joukkoon. Siirtimen vuototilanteessa lämpimän käyttöveden käyttöä talousvetenä tulee välttää, peseytymiseen sitä voidaan kuitenkin käyttää.

Muistattehan, että talous- ja juomavesi on aina kylmää käyttövettä!

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kuhmon VesiEnergia Oy vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittarit etäluettaviksi 3 vuoden kuluessa

Kuhmon VesiEnergia Oy on alkanut vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittareita etäluettaviksi mittareiksi. Lähes kaikki mittarit niin keskustassa kuin haja-asutusalueella vaihdetaan noin kolmen vuoden aikana. Ensin vaihdetaan yli 10 vuotta vanhat mittarit ja sen jälkeen kaikki uudemmat. Kaukolämpömittari pyritään vaihtamaan kiinteistössä samanaikaisesti vesimittarin kanssa.

Etäluettavat mittarit helpottavat niin Kuhmon VesiEnergian kuin sen asiakkaiden arkea, kun mittaritiedot kulkevat digitaalisesti kulutuspaikasta yhtiölle ja edelleen laskutukseen.

Vaihdettavia vesimittareita on noin 2000 kpl ja kaukolämpömittareita noin 650 kpl.

Etäluettavien mittareiden tietojen siirrossa käytetään Digitan langatonta LoRaWAN-verkkoa. Digita on parantanut LoRaWAN-verkkon verkon kuuluvuutta kuluvan talven aikana Kuhmon alueella ja oletus on että myös haja-asutusalueen mittarit saadaan etäluennan piiriin.

Etäluettava mittari tuo myös kuluttajille hyötyjä. Etäluettavista mittareista ei enää jatkossa lähetetä vuosittaista mittarilukeman ilmoituskorttia vaan laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Mittarin mittaustekniikka perustuu erittäin tarkkaan ultraäänimittauksen ja mittari sisältää etäluennan lisäksi edistyneet hälytystoiminnot. Hälytykset mahdollisista vaara- ja vikatilanteista näkyy mittarin näytöltä. Mittari ei vaadi kiinteistöltä sähköä vaan on paristokäyttöinen ja paristojen kesto on jopa 16v.

Etäluettaviin mittareihin liittyy myös internet verkossa oleva asiakasporttaali, jonka kautta kiinteistö voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mittarin mahdollisia hälytyksiä. Asiakasporttaalin kautta on mahdollista asettaa mittarin lähettämiä hälytyksiä varten sähköpostiosoite.

Hälytysten avulla kiinteistöissä voidaan havaita pienetkin kulutusta lisäävät vuodot, esim. vessanpöntön vuoto, joka voi olla vuositasolla merkittävästikin kulutusta lisäävä.

Etäluettava mittari ei poista kiinteistön omistajan vastuuta seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan (mahdolliset vuodot) tai vastuuta kiinteistön lvi-laitteiston kunnosta. Kiinteistönomistajan voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mahdollisia mittarin hälytyksiä joko mittarin näytöltä tai asiakasporttaalin kautta.

Toimintatapa vaihtotyössä on että mittareita vaihdetaan kaduittain ja tällä hetkellä vaihdossa ovat vanhemmat kuin 2010 asennetut mittarit. Kiinteistölle lähetetään vesihuollon asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon viesti noin 1-2 vrk ennen asentajien saapumista kiinteistölle. Viestissä kerrotaan kiinteistön vesimittarin (ja lämpömittarin) olevan vaihdossa ja päivämäärä jolloin alueella tehdään vaihtoja. Viestissä kerrotaan myös että jos talonväkeä ei ole paikalla asentaja jättää yhteydenottopyynnön postilaatikkoon.
Viestin lähettää Kuhmon VesiEnergia Oy normaalista matkapuhelinnumerosta ja siihen voi vastata tai soittaa mikäli on kysyttävää vaihtotyöhön liittyen tai haluaa sopia vaihtotyölle ajankohdan.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n asentajat suorittavat pelkästään mittarinvaihdon. Mittarin molemmin puolin olevat venttiilit kuuluvat kiinteistön lvi-laitteisiin. Mittarin vaihtotyöhön kuluu aikaa noin 15 -30 min ja sitä helpottaa mikäli mittarin ympäristöstä poistetaan etukäteen vaihtotyötä haittaavat irtokalusteet.

Mittarinvaihdon yhteydessä kiinteistölle jätetään asiakastiedote jossa kerrotaan etäluettavasta mittarista sekä ohjeistetaan asiakasporttaalin käyttöön. Lisäksi pyydetään asiakasta tarkkailemaan mittaria ja siihen liittyvää putkistoa mittarinvaihdon jälkeisen vuotovahinkoriskin välttämiseksi, sekä kerrotaan vikailmoitusnumero 044 710 5000

 

Lisätietoja
Minna Jokelainen, Kuhmon VesiEnergia Oy
puh. 044 725 5260
minna.jokelainen@kuhmo.fi

 

Vesihuollon ja kaukolämmön hinnat 2022

Kuhmon VesiEnergia Oy:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 1.12.2021  vesihuollon ja kaukolämmön hintojen korotukset vuodelle 2022.
Uudet hinnat tulevat voimaan 1.1.2022 alkaen.
Hinnastot ja palvelumaksuhinnastot löytyvät Kuhmon VesiEnergian verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Vesi- ja jätevesimaksuja korotetaan siten että keskimääräinen korotus on noin 5,2 %.
Kaukolämmön hintojen korotus on 2 %.

Hintojen korotuksilla yhtiö valmistautuu toteuttamaan tulevina vuosina tehtäviä välttämättömiä investointeja esim. jätevedenpuhdistamon ja kaukolämpöverkon saneerauksia sekä siirtymään etäluettaviin vesi- ja lämpömittareihin.

Esimerkki:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 756,24 € vuonna 2022 sisältäen sekä käyttö- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2021 maksuihin, omakotitaloasiakkaalla kustannukset nousevat noin 40 €/vuosi (3,3 €/kk). Kuhmon VesiEnergia Oy:n perimät vesihuollon maksut ovat Suomen kaikkien vesihuoltolaitosten keskiarvotasoa.

Yhteyshenkilöt:
Eija Jansson, toimitusjohtaja, p. 044 725 5223
Minna Jokelainen, operatiivinen johtaja, p. 044 725 5260