Ajankohtaista

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n ajankohtaisiin tiedotettaviin asioihin

Vedenjakelussa katkos Tivontien, Urheilukatu 21-46, Koulukatu 39-51, Talaskujan, Vienantie 59-94, Evakkotien, Raplatien, Koirisärkän,Särkänharjun, Metsäpirtin, Levälahdentie 2-11, Käpykatu 22 ja Kaskitie 3-18 alueella keskiviikkona 28.7.2021 klo 7.00 alkaen

Vedenjakelussa katkos Tivontien, Urheilukatu 21-46, Koulukatu 39-51, Talaskujan, Vienantie 59-94, Evakkotien, Raplatien, Koirisärkän,Särkänharjun, Metsäpirtin, Levälahdentie 2-11, Käpykatu 22 ja Kaskitie 3-18 alueella keskiviikkona 28.7.2021 klo 7.00 alkaen, verkoston korjaustyön vuoksi. Arvioitu katkoksen kesto noin 4-6 tuntia. Lisätietoja 044 7255265.

Häiriökartta: 

https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi//Outages/OutageReport

 

Vedenjakelussa katkos Saarikosken, Jaurakon ja Mäntymäen alueella pe 23.7.2021

Vedenjakelussa katkos Saarikosken, Jaurakon ja Mäntymäen alueella perjantaina 23.7.2021 klo 6.00 alkaen, akuutin korjaustyön vuoksi. Katkoksen arvioitu kesto noin 4-6 tuntia. Lisätietoja p. 044 7255265.

Häiriökartta: 

https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi//Outages/OutageReport

Kuhmon VesiEnergia Oy suorittaa jäteveden kiinteistöpumppaamojen pesua Kuhmonniemen-, Siikalahden- ja Jämäksen verkostojen alueella, viikkojen 29-31 aikana

Kuhmon VesiEnergia Oy suorittaa jäteveden kiinteistöpumppaamojen pesua Kuhmonniemen-, Siikalahden- ja Jämäksen verkostojen alueella, viikkojen 29-31 aikana. Työstä aiheutuu liikettä ja mahdollista melua kiinteistöjen pihoilla. Lisätietoja p. 044 7255265.

Kaukolämpöverkossa mahdollista paineen- ja lämpötilanvaihtelua ti 20.7. & ke 21.7.

Kaukolämpöverkostossa voi esiintyä mahdollista paineen- ja lämpötilanvaihtelua ti 20.7 ja ke 21.7.2021 aikana, Kuhmon Lämmöllä tapahtuvien korjaustöiden vuoksi
Lisätietoja 044 7255265

Häiriökartta:
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kaukolämmönjakelussa on katkos Akonlahden alueella torstaina 8.7.2021 klo 7.00 alkaen

Kaukolämmönjakelussa on katkos Akonlahden alueella torstaina 8.7.2021 klo 7.00 alkaen, verkoston liitostyöstä johtuen.
Katkoksen kesto on noin 4-6 tuntia.
Lisätietoja 0447255260

Häiriökartta:
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kaukolämmönjakelussa katkos Sepänkatu 11-24 ja Kallelanpuiston alueella perjantaina 2.7.2021 klo 6.00 alkaen

Kaukolämmönjakelussa katkos Sepänkatu 11-24 ja Kallelanpuiston alueella perjantaina 2.7.2021 klo 6.00 alkaen, liitostyön vuoksi.
Katkoksen arvioitu kesto noin 4-5 tuntia.
Lisätietoja 044 7255265.

Häiriökartta:
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kaukolämmön jakelussa katkos Koulukatu 12 ja Piilolantie 12 kiinteistöissä tiistaina 29.6.2021 klo 6.00 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Koulukatu 12 ja Piilolantie 12 kiinteistöissä tiistaina 29.6.2021 klo 6.00 alkaen, kaukolämmön liitostyön vuoksi.
Arvioitu katkoksen kesto noin 6 tuntia.
Lisätietoja 044 7255265.

Häiriökartta: 
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kuhmon VesiEnergia Oy käynnistää yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa ilmastohankkeen

Kuhmon VesiEnergia Oy on käynnistämässä yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaan 2018–2023 liittyvää Kuntien ilmasto -hanketta. Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla tai kaukolämmön käytön korvaamiseen vähähiilisemmillä pienenergiantuotannon ratkaisuilla.

Kuhmon VesiEnergia Oy sai maaliskuussa hyväksytyn tukipäätöksen hankkeeseen, jossa suunnitellaan nykyisen kaukolämpöverkoston laajentaminen Sormulan alueelle ja Nurmestie -haaraan kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle. Hankkeessa selvitetään myös laajennettavien verkostojen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen liittymishalukkuus kaukolämpöverkostoon ja sen tiedon pohjalta laaditaan hankkeille kannattavuuslaskelmat. Hankkeen kokonaisuutta on tarkennettu huhtikuun kuluessa ja hanke on toteutumassa siten, että kaukolämpöön liittyvän suunnittelutyön ohella laaditaan Kuhmon kaupungille energiatehokkuutta edistävä hankintaohjeistus ja Kuhmon kaupunki antaa kiinteistönomistajille neuvontaa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi kiinteistöjen lämmityksessä sekä energian säästämisessä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 93 750 € ja ympäristöministeriön avustuksen suuruus 70 % kustannuksista. Hanke toteuttaa Kuhmon brändiä ja kaupunkikonsernin strategista linjausta olla bioystävällinen kaupunki. Hankkeella edistetään bioenergialla tuotetun kaukolämmön saatavuutta kunnassa. Kuhmon VesiEnergia Oy:n toimittama lämmitysenergia on peräisin Kuhmon Lämpö Oy:n lämpövoimalaitoksesta, jossa se tuotetaan noin 98 prosenttisesti uusiutuvaa bioenergiaa käyttäen. Bioenergia on peräisin voimalaitoksen läheisyydessä toimivan Kuhmo Oy:n sahaustoiminnan sivutuotteena syntyvästä purusta ja kuoresta.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n hankkeet sivusto