Ajankohtaista

Tervetuloa Kuhmon VesiEnergia Oy:n ajankohtaisiin tiedotettaviin asioihin

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 28-41 ja Koulukatu 11-15 alueella tiistaina 21.9.2021 klo 17.15 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 28-41 ja Koulukatu 11-15 alueella tiistaina 21.9.2021 klo 17.15 alkaen, verkoston korjaustyön vuoksi.
Katkoksen arvioitu kesto noin 4-6 tuntia.
Lisätietoja 0447255265

Häiriökartta:
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

 

Vedenjakelussa on katkos Metsäkadulla torstaina 9.9.2021 klo 7.00 alkaen

Vedenjakelussa on katkos Metsäkadulla torstaina 9.9.2021 klo 7.00 alkaen, verkoston liitostyöstä johtuen.
Katkoksen kesto on noin 3-5 tuntia.
Lisätietoja 0447255265

Häiriökartta:
https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi//Outages/OutageReport

 

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 28-41 ja Koulukatu 11-15 alueella keskiviikkona 8.9.2021 klo 17.00 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 28-41 ja Koulukatu 11-15 alueella keskiviikkona 8.9.2021 klo 17.00 alkaen, verkoston korjaustyön vuoksi.

Katkoksen arvioitu kesto noin 4-6 tuntia.

Lisätietoja 044 7255265 

Häiriökartta:

https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

 

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 26-41 ja Koulukatu 11-15 alueella maanantaina 6.9.2021 klo 17.00 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Rajakatu 26-41 ja Koulukatu 11-15 alueella maanantaina 6.9.2021 klo 17.00 alkaen, verkoston korjaustyön vuoksi.
Katkoksen arvioitu kesto noin 4-6 tuntia.
Lisätietoja 044 7255265

Häiriökartta:

https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

 

Kaukolämmön jakelussa katkos Sudenpolku 18-45 ja Ahmatie 36-38 alueella maanantaina 30.8.2021 klo 10.00 alkaen

Kaukolämmön jakelussa katkos Sudenpolku 18-45 ja Ahmatie 36-38 alueella maanantaina 30.8.2021 klo 10.00 alkaen, verkoston liitostyön vuoksi.
Katkos voi kestää iltaan asti.
Lisätietoja 044 7255265

Häiriökartta:

https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

 

Kuhmon VesiEnergia Oy käynnistää yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa ilmastohankkeen

Kuhmon VesiEnergia Oy on käynnistämässä yhdessä Kuhmon kaupungin kanssa Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelmaan 2018–2023 liittyvää Kuntien ilmasto -hanketta. Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla tai kaukolämmön käytön korvaamiseen vähähiilisemmillä pienenergiantuotannon ratkaisuilla.

Kuhmon VesiEnergia Oy sai maaliskuussa hyväksytyn tukipäätöksen hankkeeseen, jossa suunnitellaan nykyisen kaukolämpöverkoston laajentaminen Sormulan alueelle ja Nurmestie -haaraan kaavoitetulle uudelle teollisuusalueelle. Hankkeessa selvitetään myös laajennettavien verkostojen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen liittymishalukkuus kaukolämpöverkostoon ja sen tiedon pohjalta laaditaan hankkeille kannattavuuslaskelmat. Hankkeen kokonaisuutta on tarkennettu huhtikuun kuluessa ja hanke on toteutumassa siten, että kaukolämpöön liittyvän suunnittelutyön ohella laaditaan Kuhmon kaupungille energiatehokkuutta edistävä hankintaohjeistus ja Kuhmon kaupunki antaa kiinteistönomistajille neuvontaa uusiutuvan energian käytön lisäämiseksi kiinteistöjen lämmityksessä sekä energian säästämisessä.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 93 750 € ja ympäristöministeriön avustuksen suuruus 70 % kustannuksista. Hanke toteuttaa Kuhmon brändiä ja kaupunkikonsernin strategista linjausta olla bioystävällinen kaupunki. Hankkeella edistetään bioenergialla tuotetun kaukolämmön saatavuutta kunnassa. Kuhmon VesiEnergia Oy:n toimittama lämmitysenergia on peräisin Kuhmon Lämpö Oy:n lämpövoimalaitoksesta, jossa se tuotetaan noin 98 prosenttisesti uusiutuvaa bioenergiaa käyttäen. Bioenergia on peräisin voimalaitoksen läheisyydessä toimivan Kuhmo Oy:n sahaustoiminnan sivutuotteena syntyvästä purusta ja kuoresta.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n hankkeet sivusto