Vesi ja kaukolämpö

Kuhmon VesiEnergia Oy on Kuhmon kaupungin 100 prosenttisesti omistama kaupungin konserniohjauksessa oleva tytäryhtiö.

Kuhmon VesiEnergia Oy huolehtii Kuhmossa toiminta-alueillaan vesihuollosta ja toimittaa kaukolämpöasiakkailleen lämmitysenergiaa.

Vesi

Kaukolämpö

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

Kaukolämpöverkoston veteen on lisätty karamelliväriainetta, joka värjää kaukolämpöveden vihreäksi. Käytetty väriaine on myrkytön, terveydelle vaaraton, eikä aiheuta ympäristölle vahinkoa.
Värjätyn veden avulla verkoston kunnossapito helpottuu ja vuodot voidaan havaita jo ...aikaisessa vaiheessa. Värillinen kaukolämpövesi auttaa myös kaukolämpöasiakkaita huomaamaan siirrinviat helposti ja nopeasti.
Mikäli havaitsette kiinteistönne lämpimän käyttöveden muuttuvan vihreäksi, on kiinteistön- ne lämmönjakokeskuksen käyttöveden siirrin mennyt rikki. Ilmoittakaa vuodosta heti Kuhmon VesiEnergia Oy:lle (Tommi Piirainen 044 7255265, päivystys 044 7105000), huoltoyhtiölle ja isännöitsijälle jotta epäkuntoiset laitteet saadaan korjattua nopeasti.
Korjaustöitä suorittavat hyväksytyt LVI-urakoitsijat.
Kaukolämpöveden väriaine on vaaratonta, mutta veden värjäytyminen on merkki siitä, että järjestelmässä on vuoto ja kaukolämpövettä on päässyt lämpimän käyttöveden joukkoon. Siirtimen vuototilanteessa lämpimän käyttöveden käyttöä talousvetenä tulee välttää, peseytymiseen sitä voidaan kuitenkin käyttää.
Muistattehan, että talous- ja juomavesi on aina kylmää käyttövettä!

Jätevedenpuhdistamon saneeraus on sujunut aikataulun mukaisesti. Vanha rakennus on saamassa uuden ilmeen ja uusia tiloja on valmistumassa myöhemmin hankittavia koneistoja varten.

Kalkkikivi -rouheen lisäystä Vartiuksen vedenottamolla talousveden alkalointilaitteistoon.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n vesihuollon ja kaukolämmön jakelun ylläpidon kustannukset nousevat merkittävästi vuonna 2023. Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa ikääntyneen jätevedenpuhdistamon saneeraamiseen vaadittavat investoinnit, etäluettaviin vesi- ja kaukolämpömittareihin ...siirtyminen, energiakustannusten nousu, inflaatio ja maailmanpoliittinen tilanne.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus käsittää meneillään olevan hallirakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Veden ja kaukolämmön hinnastot, sekä palvelumaksuhinnastot löytyvät Kuhmon VesiEnergia Oy:n verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Vesi- ja jätevesimaksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 15 %
– lietteidenkäsittelyn maksut + 15 %

Kaukolämpöenergian maksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 8 %

Esimerkkejä:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 866,58 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 119,70 €/vuosi (10 €/kk)

Vuotuiset kaukolämpömaksut omakotitalolle, joka käyttää lämmitysenergiaa 12 MWh/vuosi, tulevat olemaan 1125,79 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 88,41 €/vuosi (7,4 €/kk)

Kuhmon VesiEnergia Oy on aloittanut merkittävän jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen.

Pääurakoitsijana toimii Sakela Rakennus Oy.

Rakennushanke työllistää myös monia aliurakoitsijoita, kuten Huokem Oy (purku-urakka), Oulapelti Oy (LVI-urakka), terästoimitukset ja ...-asennukset (WasaSteel Oy), Katman Oy (vesikatto) ja Kuhmon Rakennuspojat Oy (konetyöt), lisäksi Kuhmon Sähkö Oy on tehnyt rakennuttajan toimesta sähköpurkutöitä.

Saneeraus sisältää meneillään olevan puhdistamorakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Kuntoselvitysten perusteella puhdistamo on rakenteellisesti ja sähkö- ja LVI-tekniikaltaan sekä koneiston osalta perusteellisen saneerauksen tarpeessa.

Puhdistamorakennuksen heikentynyt kunto on aiheuttanut haittaa myös rakennuksessa työskentelevälle käyttöhenkilökunnalle (esim. puutteellinen ilmanvaihto, ahtaat työtilat ja vanhentunut sähkö- ja automaatiotekniikka) .

Saneeraushankkeessa valmistuva puhdistamon uusi teräsrakenteinen hallirakennus tuo tiloihin lisää korkeutta ja tilojen väljyyttä saadaan lisää mm. uuteen laajennusosaan sijoitettavilla koneilla. Rakennuksen ilmanvaihto ja hajuhaitat saadaan hallintaan uusien LVI-laitteiden ansiosta. Lämmitysjärjestelmän muuttaminen kaukolämmölle tuo säästöjä energiakuluihin. Lisäksi valvomo- ja sosiaalitiloja uudistetaan nykyaikaiseksi.

Nyt käynnistyneen saneeraushankkeen jälkeen puhdistamon käyttöikä tulisi olemaan noin 30…40 vuotta, ennen seuraavaa suurempaa saneerausta. Puhdistamorakennuksen rakennusmateriaalien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Rakennustöiden tilanne viikolla 45:
– jätevesialtaat on suojattu vanerilevyillä
– sisäseinät on purettu asbestipurkuna
– hallitilan katto, ulkoseinät ja kalkkisiilo on purettu
– kattovesien viemäröinnit ja perusmuurin täytöt on rakennettu
– laajennusosan pohjalaatta on valettu
– piha-alueen alueputkistot on rakennettu

Tulossa lähiaikoina:
– teräsrakenneasennukset
– seinäpeltien asennukset
– sähköurakkakilpailutus

https://kuhmonvesienergia.fi/ajankohtaista/

Vesi- ja kaukolämpömittareiden vaihtotyö etäluettaviksi mittareiksi jatkuu kesätauon jälkeen.
Kuhmon VesiEnergia Oy on alkanut vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittareita etäluettaviksi mittareiksi talvella/keväällä 2022. Kesätauon jälkeen vaihtotyö käynnistetään... uudelleen 1.11.2022 alkaen.
Vaihdettavia vesimittareita on noin 2000 kpl ja kaukolämpömittareita noin 650 kpl.
Tämänhetkisen tilanteen mukaan noin 1/5 vesimittareista on vaihdettu etäluettaviksi LoRaWAN-verkkon kautta ja lisäksi n. 90 mittaria on luettavissa etänä toisenlaisen järjestelmän kautta. Lämpömittareista on vaihdettu noin 1/6.
Etäluettava mittari tuo myös kuluttajille hyötyjä. Etäluettavista mittareista ei enää jatkossa lähetetä vuosittaista mittarilukeman ilmoituskorttia vaan laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Mittarin mittaustekniikka perustuu erittäin tarkkaan ultraäänimittauksen ja mittari sisältää etäluennan lisäksi edistyneet hälytystoiminnot. Hälytykset mahdollisista vaara- ja vikatilanteista näkyy mittarin näytöltä. Mittari ei vaadi kiinteistöltä sähköä vaan on paristokäyttöinen ja paristojen kesto on jopa 16v.
Etäluettaviin mittareihin liittyy myös internet verkossa oleva asiakasportaali, jonka kautta kiinteistö voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mittarin mahdollisia hälytyksiä. Asiakasportaalin kautta on mahdollista asettaa mittarin lähettämiä hälytyksiä varten sähköpostiosoite.
Hälytysten avulla kiinteistöissä voidaan havaita pienetkin kulutusta lisäävät vuodot, esim. vessanpöntön vuoto, joka voi olla vuositasolla merkittävästikin kulutusta lisäävä.
Etäluettava mittari ei poista kiinteistön omistajan vastuuta seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan (mahdolliset vuodot) tai vastuuta kiinteistön lvi-laitteiston kunnosta. Kiinteistönomistajan voi seurata omaa veden- ja lämmönkulutustaan sekä mahdollisia mittarin hälytyksiä joko mittarin näytöltä tai asiakasportaalin kautta.

Tervatien vesipiste ja kemsa-tyhjennys ei ole käytössä enää tänä syksynä eikä tulevana talvena rakennustyömaan vuoksi.

Vesipisteen korvaava sijainti tiedotetaan myöhemmin.

Kuhmon VesiEnergia Oy on alkanut vaihtaa kulutuspisteidensä vesi- ja kaukolämpömittareita etäluettaviksi mittareiksi. Lähes kaikki mittarit niin keskustassa kuin haja-asutusalueella vaihdetaan noin kolmen vuoden aikana. Ensin vaihdetaan yli 10 vuotta vanhat mittarit ja sen jälkeen kaikki ...uudemmat. Kaukolämpömittari pyritään vaihtamaan kiinteistössä samanaikaisesti vesimittarin kanssa.
Etäluettavat mittarit helpottavat niin Kuhmon VesiEnergian kuin sen asiakkaiden arkea, kun mittaritiedot kulkevat digitaalisesti kulutuspaikasta yhtiölle ja edelleen laskutukseen.
Vaihdettavia vesimittareita on noin 2000 kpl ja kaukolämpömittareita noin 650 kpl.
Lisää tietoa vaihtotyöstä osoitteessa:
https://kuhmonvesienergia.fi/ajankohtaista/