Vesi ja kaukolämpö

Kuhmon VesiEnergia Oy on Kuhmon kaupungin 100-prosenttisesti omistama kaupungin konserniohjauksessa oleva tytäryhtiö.

Kuhmon VesiEnergia Oy huolehtii Kuhmossa toiminta-alueillaan vesihuollosta ja toimittaa kaukolämpöasiakkailleen lämmitysenergiaa.

Vesi

Kaukolämpö

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

Saarikosken jätevedenpumppaamon tulokaivo uusittiin tällä viikolla.
Ei enää mene pintavedet kannen kautta viemäriin.

#Kuhmo #vesihuolto #kaivosaneeraus #kuhmonVesiEnergiaOy

Kuhmon jätevedenpuhdistamolla on meneillään jätevesilietteen käsittelylaitteiston huolto. Jäteveden puhdistusprosessissa muodostuva ylimääräinen liete käsitellään HUBER Ruuvikuivaimella. Ruuvikuivauksessa liete "puristetaan" mahdollisimman kuivaksi ennen kompostoitavaksi ...vientiä. Kompostointialue sijaitsee Jaurakossa.

#Kuhmo #vesihuolto #jätevedenpuhdistamo #ruuvikuivan #kuhmonVesiEnergiaOy

Vesi- ja kaukolämpömittareiden vaihtotyö etäluettaviksi mittareiksi jatkuu 2024!
Vesi- ja kaukolämpömittareiden luku on tuttua asiaa varsinkin omakotitaloissa asuville. Tähän asti sen on tehnyt asukas tai huoltomies itse, yleensä kerran vuodessa. Uusi tekniikka romuttaa vanhan ...käytännön niin, että jatkossa mittarit voidaan lukea automaattisesti etäluentana.

Kuhmon VesiEnergia Oy on käynnistänyt vuoden 2022 alussa mittarihankkeen jossa on tarkoitus vaihtaa lähes kaikki vesi- ja kaukolämpömittarit etäluettaviksi noin kolmen vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä, vuoden 2024 alussa, on vaihdettu vesimittareista noin 50 % ja kaukolämpömittareista 45 % mittarikannasta.

Mittarin vaihdon jälkeen laskutus perustuu todelliseen kulutukseen. Tämä korvaa arviolaskut ja kerran vuodessa lähetettävän tasauslaskun. Kun vedestä ja kaukolämpöenergiasta maksetaan todelliseen kulutukseen perustuen, se mahdollistaa entistä paremmin oman veden- ja kaukolämmön kulutuksen seurannan ja kannustaa säästämään energiaa.

Ensimmäinen lasku uudella mittarilla voi kuitenkin aiheuttaa ikävän yllätyksen ennen kaikkea kaukolämpölaskutus asiakkaalle normaalia suuremman kaukolämpölaskun muodossa, kun vanhan mittarin tasauslasku muodostuu kevättalvella ja alkuvuosi on laskutettu arviokulutuksen mukaan. Näissä tapauksissa kannattaa olla yhteydessä VesiEnergian laskutukseen, mikäli haluaa sopia maksuaikaa laskulle.

Etäluettavan mittarin vaihto on asiakkaalle ilmainen ja laskutus säilyy voimassa olevien hinnastojen mukaisena, lisäksi laskutusjakso (12, 4 tai 1 laskua/vuosi) säilyy nykyisenä ellei asiakas itse halua sitä muuttaa.

Mittareiden vaihtoa tehdään Kuhmon VesiEnergian henkilöstön toimesta lähinnä talviaikaan kun muiden töiden osalta on hiljaisempaa. Parhaillaan mittareiden vaihtotoiminta on vilkkaimmillaan

Toimintatapa vaihtotyössä on että kiinteistölle lähetetään vesihuollon asiakastietojärjestelmässä olevaan puhelinnumeroon viesti noin 1-2 vrk ennen asentajien saapumista kiinteistölle. Viestissä kerrotaan kiinteistön vesimittarin (ja lämpömittarin) olevan vaihdossa ja päivämäärä jolloin alueella tehdään vaihtoja. Viestissä kerrotaan myös että jos talonväkeä ei ole paikalla asentaja jättää yht