Vesi ja kaukolämpö

Kuhmon VesiEnergia Oy on Kuhmon kaupungin 100-prosenttisesti omistama kaupungin konserniohjauksessa oleva tytäryhtiö.

Kuhmon VesiEnergia Oy huolehtii Kuhmossa toiminta-alueillaan vesihuollosta ja toimittaa kaukolämpöasiakkailleen lämmitysenergiaa.

Vesi- ja kaukolämpömittareiden lukemailmoituspyynnöt on lähetetty postitse asiakkaillemme. Lukemapyyntöjä ei ole lähetetty asiakkaille joilla on etäluettava vesi-/kaukolämpömittari.
Pyydämme toimittamaan mittarilukemat ensitilassa alla olevien palveluiden kautta!

Vesimittarin lukemailmoitus   Kaukolämpömittarin lukemailmoitus

Vesi

Kaukolämpö

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

Kuhmon VesiEnergia Oy on vahvistanut vuoden 2024 vesihuollon taksan ja palveluhinnaston.
Vesihuollon perus- ja käyttömaksuja, sekä lietteiden käsittelymaksuja ja palveluhinnaston maksuja korotetaan viisi prosenttia.

Vesihuoltolain mukaan maksujen tulee olla sellaiset, että ...pitkällä aikavälillä niillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset.

Vesihuollosta perittävissä kuluttajahinnoissa on korotuspainetta, koska toiminnan kustannukset ovat nousseet mutta vastaavasti asiakasmäärät ovat olleet laskussa. Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa ikääntyneen jätevedenpuhdistamon saneeraamiseen vaadittavat investoinnit, etäluettaviin vesi- ja kaukolämpömittareihin siirtyminen, energiakustannusten nousu, inflaatio ja maailmanpoliittinen tilanne.

Vesihuollon taksa sekä palveluhinnasto löytyvät Kuhmon VesiEnergia Oy:n verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Esimerkki:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 909,90 € vuonna 2024 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2023 maksuihin, kustannukset nousevat noin 43,38 € €/vuosi (3,62 €/kk)

Kaukolämmönjakelussa on katkos Mäkikadun, Rajakatu 15-21, Metsäkujan, Metsäkatu 4, Pallokuja 11 ja Kappelikuja 1 alueella torstaina 23.11.2023 klo 8.00 alkaen, korjaustyön vuoksi.

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kaukolämmönjakelussa katkos Urheilukatu 5-20, Sepänkatu 7, Käpykatu 10 ja Virkatie 1 alueella tiistaina 14.11.2023 klo 8.00 alkaen, verkoston liitostyön vuoksi.
Katkoksen arvioitu kesto noin 8 tuntia.

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport