Vesi ja kaukolämpö

Kuhmon VesiEnergia Oy on Kuhmon kaupungin 100 prosenttisesti omistama kaupungin konserniohjauksessa oleva tytäryhtiö.

Kuhmon VesiEnergia Oy huolehtii Kuhmossa toiminta-alueillaan vesihuollosta ja toimittaa kaukolämpöasiakkailleen lämmitysenergiaa.

Vesi

Kaukolämpö

Ajankohtaista

Sosiaalinen media

Vedenjakelussa katkos Leipurintien ja Valimontien alueella maanantaina 19.12.2022 klo 14.00 alkaen, korjaustyön vuoksi.
Katkos voi kestää iltaan asti.

Häiriökartta: https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi//Outages/OutageReport

Liikenne Leipurintielle Pennitieltä estyy maanantaina 19.12.2022 klo 7.30 alkaen, Pennitien ja Leipurintien risteyksessä tapahtuvan vesijohdon korjaustyön vuoksi.
Liikenne Leipurintielle Akonkoskentieltä toimii normaalisti.
Häiriö voi kestää iltaan asti.

Kaukolämpöverkostossa mahdollista paine- ja lämpötilahäiriöitä Saarikosken- ja Keitaalan alueella maanantaina 12.12.2022, paineenkorotusasemahäiriön vuoksi.
Häiriö voi kestää tiistai aamuun saakka.

Häiriökartta: ...https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo//Outages/OutageReport

Kuhmon VesiEnergia Oy suorittaa vesihuollon korjaustyötä Uitontien ja Kainuuntien risteyksessä keskiviikkona 30.11.2022 klo 7.30 alkaen, työstä johtuen ajoneuvoliikenne Uitontieltä, Ruukintieltä ja Hankarannantieltä Kainuuntielle estyy, ajoneuvoliikenne alueelta/alueelle toimii ...Hankarannantien itäpään kautta Kainuuntien ja Levälahdentien risteykseen(portit avoinna). Kevyenliikenteen kulku Hankarannantienpään ja Ruukintienpään kautta vanhan hautausmaan ohitse.
Työmaan kesto noin 8 tuntia

Kalkkikivi -rouheen lisäystä Vartiuksen vedenottamolla talousveden alkalointilaitteistoon.

Kuhmon VesiEnergia Oy:n vesihuollon ja kaukolämmön jakelun ylläpidon kustannukset nousevat merkittävästi vuonna 2023. Kustannusten nousun taustalla ovat muun muassa ikääntyneen jätevedenpuhdistamon saneeraamiseen vaadittavat investoinnit, etäluettaviin vesi- ja kaukolämpömittareihin ...siirtyminen, energiakustannusten nousu, inflaatio ja maailmanpoliittinen tilanne.

Jätevedenpuhdistamon saneeraus käsittää meneillään olevan hallirakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Veden ja kaukolämmön hinnastot, sekä palvelumaksuhinnastot löytyvät Kuhmon VesiEnergia Oy:n verkkosivulta osoitteesta:
https://kuhmonvesienergia.fi/tietopankki/

Vesi- ja jätevesimaksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 15 %
– lietteidenkäsittelyn maksut + 15 %

Kaukolämpöenergian maksujen korotus
– perusmaksu + 10 %
– kulutusmaksu + 8 %

Esimerkkejä:
Vuotuiset vesihuoltomaksut omakotitalolle, joka käyttää vettä 150 m3/vuosi, tulevat olemaan 866,58 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 119,70 €/vuosi (10 €/kk)

Vuotuiset kaukolämpömaksut omakotitalolle, joka käyttää lämmitysenergiaa 12 MWh/vuosi, tulevat olemaan 1125,79 € vuonna 2023 sisältäen sekä kulutus- että perusmaksun. Verrattaessa tätä vuoden 2022 maksuihin, kustannukset nousevat noin 88,41 €/vuosi (7,4 €/kk)

Kuhmon VesiEnergia Oy on aloittanut merkittävän jätevedenpuhdistamon saneeraushankkeen.

Pääurakoitsijana toimii Sakela Rakennus Oy.

Rakennushanke työllistää myös monia aliurakoitsijoita, kuten Huokem Oy (purku-urakka), Oulapelti Oy (LVI-urakka), terästoimitukset ja ...-asennukset (WasaSteel Oy), Katman Oy (vesikatto) ja Kuhmon Rakennuspojat Oy (konetyöt), lisäksi Kuhmon Sähkö Oy on tehnyt rakennuttajan toimesta sähköpurkutöitä.

Saneeraus sisältää meneillään olevan puhdistamorakennuksen saneerauksen sekä tulevina vuosina toteutettavat sähkö-, automaatio- ja koneistosaneeraukset. Suunniteltu hankekokonaisuus valmistuu vuoden 2025 kuluessa ja investoinnin kokonaiskustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa.

Kuntoselvitysten perusteella puhdistamo on rakenteellisesti ja sähkö- ja LVI-tekniikaltaan sekä koneiston osalta perusteellisen saneerauksen tarpeessa.

Puhdistamorakennuksen heikentynyt kunto on aiheuttanut haittaa myös rakennuksessa työskentelevälle käyttöhenkilökunnalle (esim. puutteellinen ilmanvaihto, ahtaat työtilat ja vanhentunut sähkö- ja automaatiotekniikka) .

Saneeraushankkeessa valmistuva puhdistamon uusi teräsrakenteinen hallirakennus tuo tiloihin lisää korkeutta ja tilojen väljyyttä saadaan lisää mm. uuteen laajennusosaan sijoitettavilla koneilla. Rakennuksen ilmanvaihto ja hajuhaitat saadaan hallintaan uusien LVI-laitteiden ansiosta. Lämmitysjärjestelmän muuttaminen kaukolämmölle tuo säästöjä energiakuluihin. Lisäksi valvomo- ja sosiaalitiloja uudistetaan nykyaikaiseksi.

Nyt käynnistyneen saneeraushankkeen jälkeen puhdistamon käyttöikä tulisi olemaan noin 30…40 vuotta, ennen seuraavaa suurempaa saneerausta. Puhdistamorakennuksen rakennusmateriaalien suunniteltu käyttöikä on 50 vuotta.

Rakennustöiden tilanne viikolla 45:
– jätevesialtaat on suojattu vanerilevyillä
– sisäseinät on purettu asbestipurkuna
– hallitilan katto, ulkoseinät ja kalkkisiilo on purettu
– kattovesien viemäröinnit ja perusmuurin täytöt on rakennettu
– laajennusosan pohjalaatta on valettu
– piha-alueen alueputkistot on rakennettu

Tulossa lähiaikoina:
– teräsrakenneasennukset
– seinäpeltien asennukset
– sähköurakkakilpailutus

https://kuhmonvesienergia.fi/ajankohtaista/