Sähkökatkoihin varautuminen

LYHYISIIN SÄHKÄKATKOIHIN VARAUTUMINEN (katko alle 2 tuntia)

Vedenjakelu toimii taajamassa ja sen lähialueilla lyhyen sähkökatkon aikana. Haja-asutusalueen verkoistoissa (Lentiira, Koskenmäki, Niva ja Vartius) vedenpaine voi olla alhaisempi ja vedentulo voi loppua kokonaan. Vesijohtovettä on turvallista juoda sähkökatkon aikanakin, mutta virtausten muutokset voivat tuottaa veteen sakkaa ja väriä. Tämän pitäisi korjaantua, kun vettä juoksuttaa jonkin aikaa.

Jätevesi valuu yleensä painovoiman avulla kiinteistöstä viemäriin ja viettoviemäreissä, mutta jäteveden siirtoon viemäriverkostossa jätevedenpuhdistamolle tarvitaan lisäksi pumppuja. Suurin osa näistä pumpuista lakkaa toimimasta sähkökatkotilanteessa. Jotta viemäriverkoston varastokapasiteetti ei sähkökatkotilanteessa ylity ja johda jätevesiylivuotoihin tai jopa viemäreiden tulvimiseen kiinteistöillä, on tärkeää välttää veden käyttöä sähkökatkon ajan, vaikka veden toimitus jatkuukin. Osassa kiinteistöjä on omat jätevesipumppaamot, jotka lakkaavat toimimasta sähkökatkon aikana.

Jätevedenpuhdistamo on määritelty huoltovarmuuden kannalta tärkeäksi kohteeksi ja se on rajatttu kiertävien sähkökatkojen ulkopuolelle.

Kaukolämmössä sähkökatkon vaikutukset ovat pieniä. Kahden tunnin sähkökatko on lyhyt ja talo ei tule katkon aikana viilenemään merkittävästi. Sähkökatkon aikana talon lämmön kierto loppuu, koska se perustuu sähköllä toimivaan pumppuun. Katkon jälkeen lämmitys alkaa toimimaan normaalisti talon kiertovesipumpun palauduttua sähköihin. Hanasta voi edelleen tulla vettä, mutta sitä tai suihkua ei suositella käytettäväksi, koska sähkökatkon aikana käyttöveden lämpötila saattaa nousta haluttua korkeammaksi. Myös välittömästi sähkökatkon jälkeen tulee olla varovainen lämpimän käyttöveden käytön kanssa, koska käyttövesi voi olla tavallista lämpimämpää.

Seuraa Kuhmon Kaupungin ja Kuhmon VesiEnergian tiedotuskanavia sähkökatkouhan aikana: verkkosivut, sosiaalinen media ja tekstiviestitiedotus. Vesihuollon ja kaukolämmön häiriötekstiviestipalvelun käyttäjäksi kannattaa rekisteröityä, mikäli sitä ei ole vielä tehnyt Kuhmon VesiEnergia Oy:n verkkosivustolta tai suoraan osoitteista:
Vesihuolto:  https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-vesi/eServices/OutageSubscription/Subscribe
Kaukolämpö:  https://asiointi.palvelunne.fi/kuhmo-lampo/eServices/OutageSubscription/Subscribe

JOS SÄHKÖT MENEVÄT POIKKI, TOIMI NÄIN:
–  Vältä veden käyttöä, kuten suihkussa käyntiä, kylpyä sekä astian- ja pyykinpesua. Myös vessan vetämistä on syytä välttää.
–  Pakkaskaudella vesijohdot ja -mittarit voivat jäätyä, jos ne ovat tilassa, jonka lämpötila pääsee laskemaan pakkaselle.
Paras keino estää jäätyminen on eristää vesiputket hyvin ja pitää vesimittaritila lämpimänä.
–  Varo erityisesti kaukolämpökiinteistössä lämpimän käyttöveden mahdollista ylikuumentumista myös sähköjen palauduttua.

Legionellabakteeri
Vaikka toimitettu kylmä vesijohtovesi on hyvälaatuista, energiansäästöä tavoittelevien kiinteistöjen pitää huolehtia, että niiden lämpimän käyttöveden järjestelmissä lämpötilaa ei lasketa luomaan suotuisat olosuhteet legionellabakteerien kasvulle. Legionellabakteerien kasvua torjutaan huolehtimalla, että lämpimän veden lämpötila on vähintään 55 °C lämminvesijärjestelmässä.

Lisätietoa legionellan torjumisesta THL:n sivuilla:
https://thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/vesi/legionellabakteerit-vesijarjestelmissa/legionellan-kasvun-ja-haittojen-torjuminen

JOS SÄHKÖKATKO PITKITTYY
Elämme niin sähköriippuvaisessa maailmassa, että sähkökatkon tullen lähes kaikki yhteiskunnan ja kodin toiminnot pysähtyvät.
Puolustusministeriön julkaisussa ”Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin” annetaan runsaasti neuvoja sähkökatkojen aikana selviytymiseen.

Lue lisää:
Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161847

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on toteuttanut videon tukemaan maatilojen varautumista vesihuollon häiriötilanteisiin. Video tuo esille vesihuollon häiriötilanteiden aiheuttamia ongelmia ja mahdollisia vaikutuksia maaseudun eri toimijoille, sekä keinoja varautua häiriötilanteisiin. Varautumisella pyritään minimoimaan häiriötilanteiden tapahtumisen todennäköisyydet ja häiriöiden sattuessa niiden aiheuttamat haittavaikutukset. Videon tarkoitus on myös ohjata ja selventää vastuita vesihuoltopalveluiden tarjoajien ja suurten vedenkäyttäjien, kuten eläintilojen kesken, ja avata keskustelua näiden välillä. Video on suunnattu maaseudulla vesihuoltopalveluja tuottaville vesilaitoksilla ja laitosten palveluja käyttäville asiakkaille.
Video on katsottavissa ELY-keskuksen YouTube-kanavalta, osoitteessa: https://www.youtube.com/watch?v=ui7HeBs7isQ